Please rotate your device.

Molimo prijavite se.

060 01 69 217
info@preko-veze.rs
Location:
, ,

Službenik za odnose sa zajednicom (CRO)


Informacije o kompaniji

Matični broj
29510300
Matični broj

Opis

NAZIV RADNOG MESTA:  Službenik za odnose sa zajednicom (CRO)

LOKACIJA:  Čačak, Srbija

Projekat:

Projekat Moravski koridor

Opšta zaduženja:

U okviru projektnog Odeljenja za održivost projekta i društveno delovanje, pod direktnim nadzorom Rukovodioca za održivost i društveno delovanje, odnosno Nadležnog lica za odnose sa zajednicom, CRO se imenuje u cilju ostvarivanja kontakta i komunikacije sa lokalnim zajednicama, lokalnim organima vlasti i drugim relevantnim zainteresovanim stranama u njegovoj oblasti odgovornosti, a kako bi se podigla svest o pripremi i izvođenju Projekta, sa posebnim naglaskom na svakodnevne aktivnosti. CRO će kroz kontakt sa zainteresovanim stranama iz zajednice videti da li su predlozi, problemi i pitanja adekvatno obrađeni. CRO takođe komunicira sa licima i organizacijama na koje Projekat ne utiče direktno, ali koji su zainteresovani za Projekat.

Dužnosti i odgovornosti CRO

 • Identifikacija i mapiranje SSP tima, vođa lokalne zajednice, vođa seoskih zajednica, lokalnih i opštinskih organa i svih drugih zainteresovanih strana u oblasti intervencije obuhvaćene Segmentom 1 (oblast Pojate - Kruševac);
 • Saradnja sa internim zainteresovanim stranama (projektni tim, konsultanti na projektu, izvođači radova) u cilju ostvarivanja uspešne komunikacije i jačanja odnosa;
 • Saradnja sa eksternim zainteresovanim stranama (predstavnici zajednice, stanovnici ruralnih sredina, vođe seoskih zajednica, seoska veća, nevladine organizacije, opštinski organi, komunalna preduzeća, privredni subjekti, itd.) u cilju ostvarivanja uspešne komunikacije i jačanja odnosa;
 • Pomoć i podrška Projektnom timu u ostvarivanju kontakta i komunikaciji sa eksternim zainteresovanim stranama tokom faza projektovanja, pripreme za gradnju i gradnje;
 • Saradnja sa i koordinacija eksternih zainteresovanih strana kako bi se olakšala priprema i izvođenje Projekta i obezbedilo da svi problemi i sva pitanja zainteresovanih strana, odnosno lokalnih zajednica u oblasti intervencije budu poznati, identifikovani i adekvatno obrađeni od strane Projektnog tima;
 • Podrška u razvoju komunikacionih alata za širenje informacija i komunikaciju sa zainteresovanim stranama;
 • Priprema i dostavljanje pisanih i usmenih poruka raznim zainteresovanim stranama kako bi se identifikovali problemi i preporuke i nastupanje u svojstvu predstavnika Projekta u odnosima sa lokalnim zajednicama;
 • Sastanci sa susedima projekta i lokalnim stanovnicima kako bi im se saopštile najnovije informacije o napredovanju projekta i rešili problemi lokalnog stanovništva koji nastaju na terenu
 • Preporučivanje odgovarajućih mera/akcionog plana na osnovu interakcije sa eksternim zainteresovanim stranama uz obezbeđivanje uspešne komunikacije u cilju ostvarivanja zadatka;
 • Davanje informacija o pitanjima životne sredine, društvenim pitanjima i pitanjima bezbednosti eksternim zainteresovanim stranama u oblasti intervencije u skladu sa Planom mera ublažavanja uticaja na životnu sredinu i društvo i planom praćenja, pomoć i podrška Projektnom timu u sprovođenju i obavljanju aktivnosti i mera koje su definisane u raznim Projektnim planovima i procedurama (npr. Plan ostvarivanja kontakta sa zainteresovanim stranama, Mehanizam podnošenja žalbi o projektu, Plan upravljanja saobraćajem, Plana upravljanja bezbednošću, itd...);
 • Odgovornost za rešavanje žalbi: prijavljivanje žalbi fizičkih lica, lokalnih zajednica i zainteresovanih strana i praćenje, u skladu sa procedurom/planom iz Sistema za upravljanje žalbama, i izveštavanje o žalbama SSP Rukovodiocu, odnosno nadležnom licu za odnose sa zajednicom, kao i podrška u obradi i rešavanju žalbi;
 • Saradnja, kada je neophodno i u oblasti intervencije, sa Timom poslodavca, odnosno zastupnicima na aktivnostima povezanim sa Projektom, naročito u pogledu izvršenja i praćenja RLRF i RAP;
 • Priprema izveštaja o aktivnostima za Rukovodioca za održivost i društveno delovanje, odnosno nadležnog lica za odnose sa zajednicom, učešće u koordinacionim sastancima i spremnost na obavljanje svih zadataka koje dodeli SSP Rukovodilac ili Tim za upravljanje projektom.

Kvalifikacije potrebne za radno mesto

 • Maternji jezik srpski, sa dokazom o poznavanju tečnog usmenog i pisanog engleskog jezika;
 • Obrazovanje iz oblasti društvenih nauka, komunikacije ili blisko povezanih oblasti;
 • Iskustvo u uspešnom uspostavljanju odnosa sa zajednicom na važnim i složenim projektima, iskustvo rada u multikulturalnom okruženju;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija i dokazana sposobnost komuniciranja na ubedljiv, sažet i kreativan način;
 • Jaka veština organizacije i upravljanja vremenom; ambiciozna osoba koja ostvaruje rezultate;
 • Ispravno rezonovanje, diskretnost, etičnost i sposobnost saradnje sa raznovrsnim, globalnim timom;

Sposobnost uključivanja drugih u različite discipline i na različitim nivoima organizacije i razvoja i održavanje uspešnog radnog odnosa;


Osnovne informacije

Država
Srbija
Država
Grad
Čačak
Potrebno radno iskustvo
3+ godina radnog iskustva
Potrebno radno iskustvo
Tip zaposlenja
Na određeno vreme
Rok za prijavu
14.10.2020.

Apliciraj

Dodajte svoj CV *

Dozvoljeni formati: pdf, doc, docx
Maksimalna veličina dokumenta: 2MB

Da biste aplicirali za ovu poziciju morate zakačiti Vaš CV. Ukoliko nemate CV, registrujte se na našem sajtu, a zatim napravite elektronski CV pomoću kog možete aplicirati.


Dodajte propratno pismo

Dozvoljeni formati: pdf, doc, docx
Maksimalna veličina dokumenta: 2MB


Upozorenje: Apliciranjem preko opcije „Apliciraj“ upoznat sam sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti u potpunosti i saglasan da se moji podaci o ličnosti proslede Partneru u cilju apliciranja za radnu poziciju navedenu u ovom oglasu. Takođe sam upoznat u potpunosti da će moj CV ući u bazu CV podataka u skladu sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti i Opštih uslova korišćenja i poslovanja.Niste prijavljeni.

Podaci se obrađuju
Molimo sačekajte.