Please rotate your device.

Molimo prijavite se.

060 01 69 217
info@preko-veze.rs
Location:
, ,

Saradnik za odnose sa zajednicom / Community Relations Officer


Informacije o kompaniji

Matični broj
29510300
Matični broj

Opis

NAZIV RADNOG MESTA:   

 

Saradnik za odnose sa zajednicom (CRO)

 

LOKACIJA: Kruševac, Srbija

Projekat:

Projekat Moravski koridor

 

Opšta zaduženja:

U okviru projektnog odeljenja za održivost projekta i društveno delovanje, pod direktnim nadzorom rukovodioca za održivost i društveno delovanje, odnosno Nadležnog lica za odnose sa zajednicom, CRO se imenuje u cilju ostvarivanja kontakta i komunikacije sa lokalnim zajednicama, lokalnim organima vlasti i drugim relevantnim zainteresovanim stranama u njegovoj oblasti odgovornosti, a kako bi se podigla svest o pripremi i izvođenju projekta, sa posebnim naglaskom na svakodnevne aktivnosti. CRO će kroz kontakt sa zainteresovanim stranama iz zajednice videti da li su predlozi, problemi i pitanja adekvatno obrađeni. CRO takođe komunicira sa licima i organizacijama na koje projekat ne utiče direktno, ali koji su zainteresovani za Projekat.

 

Dužnosti i odgovornosti CRO

 • Identifikacija i mapiranje SSP tima, vođa lokalne zajednice, vođa seoskih zajednica, lokalnih i opštinskih organa i svih drugih zainteresovanih strana u oblasti intervencije obuhvaćene segmentom 1 (oblast Pojate - Kruševac);
 • Saradnja sa internim zainteresovanim stranama (projektni tim, konsultanti na projektu, izvođači radova) u cilju ostvarivanja uspešne komunikacije i jačanja odnosa;
 • Saradnja sa eksternim zainteresovanim stranama (predstavnici zajednice, stanovnici ruralnih sredina, vođe seoskih zajednica, seoska veća, nevladine organizacije, opštinski organi, komunalna preduzeća, privredni subjekti, itd.) u cilju ostvarivanja uspešne komunikacije i jačanja odnosa;
 • Pomoć i podrška Projektnom timu u ostvarivanju kontakta i komunikaciji sa eksternim zainteresovanim stranama tokom faza projektovanja, pripreme za gradnju i gradnje;
 • Saradnja sa i koordinacija eksternih zainteresovanih strana kako bi se olakšala priprema i izvođenje projekta i obezbedilo da svi problemi i sva pitanja zainteresovanih strana, odnosno lokalnih zajednica u oblasti intervencije budu poznati, identifikovani i adekvatno obrađeni od strane projektnog tima;
 • Podrška u razvoju komunikacionih alata za širenje informacija i komunikaciju sa zainteresovanim stranama;
 • Priprema i dostavljanje pisanih i usmenih poruka raznim zainteresovanim stranama kako bi se identifikovali problemi i preporuke i nastupanje u svojstvu predstavnika projekta u odnosima sa lokalnim zajednicama;
 • Sastanci sa susedima projekta i lokalnim stanovnicima kako bi im se saopštile najnovije informacije o napredovanju projekta i rešili problemi lokalnog stanovništva koji nastaju na terenu
 • Preporučivanje odgovarajućih mera/akcionog plana na osnovu interakcije sa eksternim zainteresovanim stranama uz obezbeđivanje uspešne komunikacije u cilju ostvarivanja zadatka;
 • Davanje informacija o pitanjima životne sredine, društvenim pitanjima i pitanjima bezbednosti eksternim zainteresovanim stranama u oblasti intervencije u skladu sa planom mera ublažavanja uticaja na životnu sredinu i društvo i planom praćenja, pomoć i podrška projektnom timu u sprovođenju i obavljanju aktivnosti i mera koje su definisane u raznim projektnim planovima i procedurama (npr. plan ostvarivanja kontakta sa zainteresovanim stranama, mehanizam podnošenja žalbi o projektu, plan upravljanja saobraćajem, plana upravljanja bezbednošću, itd...);
 • Odgovornost za rešavanje žalbi: prijavljivanje žalbi fizičkih lica, lokalnih zajednica i zainteresovanih strana i praćenje, u skladu sa procedurom/planom iz sistema za upravljanje žalbama, i izveštavanje o žalbama SSP rukovodiocu, odnosno nadležnom licu za odnose sa zajednicom, kao i podrška u obradi i rešavanju žalbi;
 • Saradnja, kada je neophodno i u oblasti intervencije, sa timom poslodavca, odnosno zastupnicima na aktivnostima povezanim sa projektom, naročito u pogledu izvršenja i praćenja RLRF i RAP;
 • Priprema izveštaja o aktivnostima za rukovodioca za održivost i društveno delovanje, odnosno nadležnog lica za odnose sa zajednicom, učešće u koordinacionim sastancima i spremnost na obavljanje svih zadataka koje dodeli SSP Rukovodilac ili tim za upravljanje projektom.

Kvalifikacije potrebne za radno mesto

 • Maternji jezik srpski, sa dokazom o poznavanju tečnog usmenog i pisanog engleskog jezika;
 • Obrazovanje iz oblasti društvenih nauka, komunikacije ili blisko povezanih oblasti;
 • Iskustvo u uspešnom uspostavljanju odnosa sa zajednicom na važnim i složenim projektima, iskustvo rada u multikulturalnom okruženju;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija i dokazana sposobnost komuniciranja na ubedljiv, sažet i kreativan način;
 • Jaka veština organizacije i upravljanja vremenom; ambiciozna osova koja ostvaruje rezultate;
 • Ispravno rezonovanje, diskretnost, etičnost i sposobnost saradnje sa raznovrsnim, globalnim timom;
 • Sposobnost uključivanja drugih u različite discipline i na različitim nivoima organizacije i razvoja i održavanje uspešnog radnog odnosa;
 • Sposobnost sprovođenja praktičnih rešenja za odnose sa zajednicom;

  *Napomena: CV dokument poslati na engleskom jeziku

Osnovne informacije

Država
Srbija
Država
Grad
Aleksandrovac
Beograd
Blace
Brus
Čačak
Ćuprija
Jagodina
Knić
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Niš
Novi Sad
Pančevo
Paraćin
Ražanj
Smederevo
Subotica
Zaječar
Potrebno radno iskustvo
3+ godina radnog iskustva
Potrebno radno iskustvo
Tip zaposlenja
Na određeno vreme
Rok za prijavu
01.11.2020.

Apliciraj

Dodajte svoj CV *

Dozvoljeni formati: pdf, doc, docx
Maksimalna veličina dokumenta: 2MB

Da biste aplicirali za ovu poziciju morate zakačiti Vaš CV. Ukoliko nemate CV, registrujte se na našem sajtu, a zatim napravite elektronski CV pomoću kog možete aplicirati.


Dodajte propratno pismo

Dozvoljeni formati: pdf, doc, docx
Maksimalna veličina dokumenta: 2MB


Upozorenje: Apliciranjem preko opcije „Apliciraj“ upoznat sam sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti u potpunosti i saglasan da se moji podaci o ličnosti proslede Partneru u cilju apliciranja za radnu poziciju navedenu u ovom oglasu. Takođe sam upoznat u potpunosti da će moj CV ući u bazu CV podataka u skladu sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti i Opštih uslova korišćenja i poslovanja.Niste prijavljeni.

Podaci se obrađuju
Molimo sačekajte.